برگزاری ششمین جلسه کتابخوانی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

۱۵ دی ۱۳۹۸ | ۱۵:۲۱ کد : ۱۴۸۸۵ دسته خبر تجربه های مرکز
برگزاری ششمین جلسه کتابخوانی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

در راستای همکاری گروه ارزیابی تاثیرات اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران، مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی جهاد دانشگاهی و گروه مطالعات توسعه دانشگاه تهران، ششمین جلسه کارگروه کتابخوانی در حوزه "ارزیابی تاثیرات اجتماعی"  در روز دوشنبه 9 دی ماه سال 1398 در محل سالن جلسات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد. در این جلسه ابتدا جناب آقای حمید وکیل در مورد تفاوت بین ارزیابی و ارزشیابی و جایگاه ارزشیابی در انجام طرح های اتا مطالبی را بیان داشته و در این خصوص بین حاضران گفتگو صورت گرفت. در ادامه نیز آقای هادی برغمدی به بیان نتایج یکی از طرح های ارزیابی تاثیرات اجتماعی در شهر تهران پرداختند تا از این طریق حاضران در جلسه، به صورت عینی شاهد استفاده از روش ها و فنونی باشند که در جلسات گذشته در کتاب ارزیابی تاثیر اجتماعی رابل بارج مطالعه نموده بودند.

   جلسه هفتم این کارگروه نیز در روز دوشنبه مورخ 7 بهمن ماه سال 1398 ساعت 15 تا 17 در محل پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی به نشانی خ انقلاب خ ابوریحان خ نظری(حدفاصل خ ابوریحان و خ دانشگاه) پ47  برگزار  خواهد شد

.

   برای این جلسه(هفتم) مقرر شد جناب آقای فردین منصوری فصول اول، دوم، سوم و چهارم کتاب برنامه ریزی بر پایه سناریو (سناریونگاری) در سازمان ها نوشته توماس جی چرماک ترجمه آقایان فرامرز شاه محمدی و عباس صبوری را ارائه نموده و حاضران با مطالعه این کتاب و حضور در این جلسه پیرامون مطالب آن با یکدیگر گفتگو نمایند.


( ۱ )

نظر شما :