توسط مرکز ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه انجام شد

اجرای طرح پژوهشی بررسی اثرات و پیامدهای انتقال سازمان‌های عمومی به نواحی فرسوده به مثابه پروژه‌ی محرک توسعه

۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۴:۵۶ کد : ۲۹۹۳۰ دسته خبر تجربه های مرکز
طرح پژوهشی «بررسی اثرات و پیامدهای انتقال سازمان‌های عمومی به نواحی فرسوده به مثابه پروژه‌ی محرک توسعه» توسط مرکز ارزیابی تأثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی و با حمایت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انجام شد.
اجرای طرح پژوهشی بررسی اثرات و پیامدهای انتقال سازمان‌های عمومی به نواحی فرسوده به مثابه پروژه‌ی محرک توسعه

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه؛ این طرح پژوهشی با بهره‌گیری از رویکرد ارزیابی تأثیرات اجتماعی و با هدف برآورد پیامدهای ناشی از انتقال سازمان‌های عمومی به بافت فرسوده شهر تهران به مثابه پروژه محرک توسعه، با استفاده از روش‌های اسنادی و میدانی نخست به گردآوری داده‌ها و اطلاعات پرداخته و در نهایت با بهره‌گیری از فنون متفاوت همچون سناریونویسی و مطالعات تطبیقی، برآوردی از متغیرها و ذی‌نفعان تحت تأثیر ارائه کرده است.
این پروژه علاوه بر مرور پژوهش‌های انجام شده و مرتبط با موضوع، برخی از طرح‌های شهری داخلی و خارجی مرتبط را نیز مورد بررسی قرار داده است. گفتگو با مدیران شهری، مسئولان مرتبط، نخبگان و فعالان محلی، بخشی از جامعه آماری این پژوهش بود که با بهره ‌گیری از نمونه‌گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری این گفتگوها ادامه یافت. در نهایت پیامدهایی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و محیط زیستی بیان و تلاش شد در قالب نظام کاربست، نظامی از نهادها وسازمان‌هایی که باید در مدیریت پیامدها نقش ایفا نمایند ارائه گردد.
دکتر هادی برغمدی مدیرمرکز ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه و مدیر طرح درباره اهمیت اجرای این طرح بیان داشت که نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که انتقال سازمان‌های عمومی به بافت فرسوده به تنهایی نمی تواند موجب ارتقای سطح کیفیت زندگی شهروندان شود و این اقدام نیازمند انجام فعالیت هایی همزمان در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد تا بتواند نتایج مثبت بیشتری را به همراه داشته باشد. در این بین توجه به برقراری ارتقاط بین سازمان‌ها و بافت پیرامون خود و بهره گیری از ظرفیت های داخلی این مجموعه ها توسط جامعه اطراف پروژه نیز از نکات مهم و قابل تأمل در این طرح بوده است.

 

کلید واژه ها: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی طرح پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مرکز ارزیابی تاثیرات اجتماعی


نظر شما :