انتصاب سردبیر فصلنامه علمی - تخصصی "ارزیابی تاثیرات اجتماعی"

۱۷ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۷:۰۱ کد : ۱۱۳۱۲ دسته خبر انتشارات
انتصاب سردبیر فصلنامه علمی - تخصصی "ارزیابی تاثیرات اجتماعی"

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه با حکم دکتر ایرج فیضی رئیس پژوهشگاه  جناب آقای دکتر  هادی برغمدی به عنوان سردبیر فصلنامه علمی- تخصصی «ارزیابی تاثیرات اجتماعی» منصوب شدند.


نظر شما :