ارزیابی پیامدهای اجتماعی شیوع کرونا در مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی جهاد دانشگاهی

۰۱ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۷ کد : ۲۱۹۳۵ تجربه های مرکز
ارزیابی پیامدهای اجتماعی شیوع کرونا  در مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی جهاد دانشگاهی

همه ­گیری ویروس کرونا و اهمیت بررسی تاثیرات این همه­ گیری بر عرصه­ های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... از یک سو و عمل به مسئولیت اجتماعی مرکز در شرایط فعلی از سوی دیگر موجب شد تا مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی جهاد دانشگاهی با حمایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی اقدام به اجرای طرح ملی "ارزیابی پیامدهای اجتماعی شیوع ویروس کرونا" نماید و تلاش کند تا با استفاده از فنون و روش­های مختلف و بین رشته ­ای به هدف­ های طراحی شده پژوهش که شامل موارد زیر است، دست یابد:

(1) شناسایی گروه‌ها، نهادها و سازمان ‌های ذی‌نفع و متاثر از پدیده کرونا،

(2) بررسی تأثیر شیوع بیماری کرونا بر متغیرهای اجتماعی ایرانیان (کیفیت زندگی، سبک زندگی، سرمایه اجتماعی و مسائل و آسیب­ های اجتماعی)،

(3) بررسی تأثیر شیوع بیماری کرونا بر متغیرهای اقتصادی شهروندان ایرانی (کیفیت کسب و کار، درآمد، هزینه، پس‌انداز، اشتغال، صادرات و واردات، صنعت گردشگری و حمل و نقل، نظام تولید و مصرف انرژی و...)،

(4) بررسی تأثیر شیوع بیماری کرونا بر متغیرهای فردی  ـ روان‌شناختی مردم ایران (سلامت روان و سلامت جسمانی)،

(5) بررسی تأثیر شیوع بیماری کرونا بر متغیرهای سیاسی (عرصه داخلی و عرصه خارجی)،

(6) برآورد پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روان‌شناختی شیوع کرونا در ایران

و (7) ارائه راه ‌کارهای (اجتنابی، تعدیلی و یا جبرانی) برای کاهش پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روان‌شناختی ناشی از شیوع بیماری کرونا.

 


( ۱ )

نظر شما :