سیاست‌ها و هدف‌های مرکز

تعداد بازدید:۳۰۹۶

سیاست­‌های مرکز

1. ترویج و تثبیت جایگاه مطالعات ارزیابی تاثیرات اجتماعی در نهادها و سازمان­های دولتی، عمومی و خصوصی.

2. تسهیلگری و ایفای نقش در راستای بهبود و ارتقاء شاخص‌های توسعه اجتماعی و توسعه­‌ی پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در کشور از طریق ترویج، توسعه و ارتقای دانش در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی.

3. به­‌کارگیری ظرفیت‌های علمی و آموزشی جهت تربیت متخصصان ارزیابی تاثیرات اجتماعی و همچنین افزایش توانایی سازمان­ها و نهادها در راستای اجرای این طرح­ها

4. تعامل رسانه‌ای با نهادها، شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی و ایجاد شبکه گردش اطلاعات در زمینه‌­های مشترک

5. کمک به کاهش پیامدهای منفی و افزایش پیامدهای مثبت سیاست­‌ها، برنامه­‌ها و طرح‌­های اجرا شده در کشور

6. انعکاس دستاوردها و عملکردهای صورت گرفته در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی در سطوح داخلی و خارجی

 

هدف­‌های مرکز

1. افزایش سطح دانش ارزیابی تاثیرات اجتماعی (سیاست‌­ها، برنامه­‌ها و طرح‌­ها)در رده ­های مدیریتی و کارشناسی در حوزه­‌های مختلف و کمک به گردش اطلاعات در این زمینه.

2. ارتقاء جایگاه جهاد دانشگاهی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی و همراهی با دولت در راستای ارزیابی پیامدهای سیاست­‌ها، برنامه­‌ها و طرح­‌های آتی.

3. اجرای طرح‌های پژوهشی و ارزیابی‌های مربوط به تاثیرات اجتماعی و محیطی سیاست­‌ها، برنامه‌­ها و طرح­‌ها

4.  نیازسنجی آموزشی و پژوهشی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی و تعیین اولویت‌های آموزشی و پژوهشی

5. برگزاری همایش‌­های منطقه‌ای یا استانی

6. برگزاری نشست‌های تخصصی فصلی با موضوع ارزیابی تاثیرات اجتماعی

7. آموزش و مشاوره مدیران ارشد و میانی سازمان­های دولتی و عمومی کشور در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

8. آموزش و مشاوره کارشناسان شرکت‌های پیمانکاری فعال در حوزه نفت و انرژی، مدیریت شهری، سازمان بهزیستی و... در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

9. تدوین دوره‌ها و سرفصل‌های آموزشی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

10. اجرای دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

11. چاپ نشریه علمی ـ تخصصی در حوزه ارزیابی تأثیرات اجتماعی

12. ترجمه و تألیف کتب و منابع علمی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

13.  برگزاری نشست‌های علمی و همایش‌های تخصصی

و...