اجرا

تعداد بازدید:۲۱۸۵

طرح های اجرا شده توسط اعضای مرکز

ردیف

عنوان طرح

کارفرما

سال اجرا

1

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی احداث و توسعه­ی پارک آموزش ترافیک

شهرداری منطقه­ی15 تهران،
 معاونت اجتماعی و فرهنگی

1389

2

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی توسعه­ی پایانه  درون­شهری(خاوران)

شهرداری منطقه­ی15 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1389

3

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی احداث پارک ملی جنوب تهران

شهرداری منطقه­ی19 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1389

5

بررسی آثار و پیامدهای فرهنگی اجتماعی پیاده رو سازی

شهرداری منطقه­ی4 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1389

6

ارزیابی تاثیر اجتماعی طرح ارتقاء کیفی خیابان مولوی

سازمان زیبا سازی تهران

1389

7

ارزیابی تأثیرات اجتماعی طرح ایجاد پارک بازی خانواده در بوستان ساحل

شهرداری منطقه­ی4 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1390

8

طرح ارزیابی تاثیرات اجتماعی- فرهنگی نصب، ترمیم و نگهداری پل عابر پیاده و پل همسطح اتوبوس

شهرداری منطقه­ی16 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1390

9

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﻠﮏ واﺣﺪاث  ﺑﺰرﮔﺮاه آﯾت اﷲ ﺳﻌﯿﺪی

شهرداری تهران

1390

10

ارزیابی اجتماعی فرهنگی پل عابر پیاده علی آباد شرق نازی آباد جنوبی

شهرداری منطقه­ی16 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1390

11

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی پروژه­ی کارخانه­ی هاضم

شهرداری منطقه­ی4 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1391

12

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی پروژه­ ساخت سرای محله­ شهرک استقلال

شهرداری منطقه­ی21 تهران، معاونت اجتماعی و فرهنگی

1391

13

طرح ارزیابی پیامدهای اجتماعی احداث بوستانهای محلی در منطقه

شهرداری منطقه­ی12تهران، معاونت اجتماعی و فرهنگی

1392

14

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی ایجاد بوستان مسافر

شهرداری منطقه­ی4تهران، معاونت اجتماعی و فرهنگی

1392

15

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی سامانه اتوبوس­ های تندرو خط ­پنج

شهرداری منطقه­ی4 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1392

16

ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه راه­اندازی سامانه حمل و نقل سریع اتوبوسی در خیابان کارگر جنوبی

شهرداری منطقه11­ تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1393

17

ارزیابی تاثیرات  اجتماعی و فرهنگی تقاطع غیرهمسطح ستاری ـ مخبری

شهرداری منطقه­ی5 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1394

18

بررسی اثرات اجتماعی فرهنگی احداث زمین چمن مصنوعی کوکب و معلم

شهرداری منطقه­ی8 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1394

19

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث و امتداد خیابان دلاوران

شهرداری منطقه­ی4 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1394

20

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی غیرهم­سطح­سازی
 تقاطع­های بزرگراه باقری با محورهای گشتاسب، فرجام، رسالت و گلبرگ

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

1394

21

ارزیابی و آسیب شناسی عملکرد تعاونی های روستایی در استان قزوین

اداره تعاون، کار و رفاه

اجتماعی استان قزوین

1395

22

بررسی اثرات اجتماعی فرهنگی احداث مجتمع اسکان کارگری

شهرداری تهران

1395

23

ارزیابی طرح های تفکیک روستایی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

1395

24

مرور نظام­مند طرح­های ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی‌ پروژه­های شهری شهر تهران

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، اداره­ی کل مطالعات اجتماعی

1395

25

ارزیابی پیامدهای اجتماعی فرهنگی احداث ساختمان اداری منطقه 6

شهرداری منطقه6 تهران

معاونت اجتماعی و فرهنگی

1396

26

ارزیابی طرح جابجایی سکونتگاه­های روستایی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

1396

27

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث بوستان زندگی در‌ محله هرندی

شهرداری منطقه­12 تهران

معاونت اجتماعی و فرهنگی

1396

28

ارزیابی خدمات شهری شهرداری تهران با رویکرد
 عدالت اجتماعی

شهرداری تهران/ مرکز مطالعات برنامه ریزی شهر تهران

1397

29

ارزیابی تاثیرات اجتماعی طرح ساماندهی، بهسازی و نوسازی‌خیابان لاله­‌زار

شهرداری منطقه 12 تهران

معاونت اجتماعی و فرهنگی

در حال اجرا