دوره ۱، شماره ۵، زمستان ۱۳۹۹

تعداد بازدید:۱۵۵۹
ردیف عنوان دریافت فایل
1 ارزیابی تاثیرات اجتماعی. دوره 1،  شماره 5. فایل کامل فصلنامه دریافت
2 معرفی فصلنامه دریافت
3 سخن سردبیر دریافت
4 ارزیابی تأثیرات اجتماعی انتقال مسیر ویژه اتوبوس های تندرو در خیابان مولوی دریافت
5 ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از احداث بازار روز محله هلیکوپترسازی شهر کرج دریافت
6 ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث مجموعة ورزشی مرودشت (منطقة 7 شهرداری تهران) دریافت
7 ارزیابی تأثیرات اجتماعی: مروری بر روش اتا در مالزی دریافت
8 راهبردهای سرمایه گذاری اجتماعی شرکتی در کمک به توسعة جامعة محلی دریافت
9 تعاملات دوسویه ارزیابی تأثیرات اجتماعی و محیط زیستی گامی در جهت توسعه پایدار دریافت
10 ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه های توسعه؛ تجربیاتی از هند و دیگر کشورهای آسیایی دریافت
11 English Abstracts دریافت