ایجاد حلقه مطالعاتی با محوریت "ارزیابی تاثیرات اجتماعی"

۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۶:۲۱ کد : ۱۰۲۸۰ دسته بنر اصلی تجربه های مرکز.
ایجاد حلقه مطالعاتی با محور یت"ارزیابی تاثیرات اجتماعی" مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با همکاری گروه ارزیابی تاثیرات اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران و گروه مطالعات توسعه دانشگاه تهران قصد دارد حلقه ای مطالعاتی با محوریت "ارزیابی تاثیرات اجتماعی" را ایجاد نماید.
ایجاد حلقه مطالعاتی با محوریت "ارزیابی تاثیرات اجتماعی"

ایجاد حلقه مطالعاتی با محوریت "ارزیابی تاثیرات اجتماعی"

مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با همکاری گروه ارزیابی تاثیرات اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران و گروه مطالعات توسعه دانشگاه تهران قصد دارد حلقه ای مطالعاتی با محوریت "ارزیابی تاثیرات اجتماعی" را ایجاد نماید.

از علاقه مندان خواهشمند است نام، رشته تحصیلی و شماره تماس خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

لازم به ذکر است جلسه هماهنگی اولیه در شهریور ماه سال 1398 و آغاز فعالیت از ابتدای مهر ماه خواهد بود.

(شرکت در این دوره برای عموم آزاد و رایگان است)

Sia.ihss.acecr@gmail.com

Sia.iran98@g,ail.com


نظر شما :