کارگاه و نشست تخصصی

تعداد بازدید:۴۲۲۸

نشست "تاثیرات محیط زیستی پروژه های شهری بر آینده پایدار شهرهای ایران" برگزار شد

نشست تخصصی شهرداری تهران و تجربه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

کارگاه "تبیین اهمیت مطالعات ارزیابی تاثیرات اجتماعی" در شهر همدان برگزار شد

کارگاه مقدماتی "ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی " در شهرداری تهران  برگزار شد

نشست تخصصی ـ آموزشی ارزیابی تاثیرات اجتماعی در جهاد دانشگاهی واحد کردستان با همکاری مرکز ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی برگزار شد.

کارگاه دو روزه "ارزیابی تاثیرات اجتماعی " در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد

برگزاری کارگاه " ارزیابی تاثیرات اجتماعی / پیوست فرهنگی و اجتماعی" در شهر مشهد

نشست تخصصی "ارزیابی تاثیرات اجتماعی؛ چیستی، چرایی و چگونگی" در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد

نشست تخصصی کند و کاوی در ماهیت خیابان لاله‌زار و پیامدهای اجتماعی احیای آن

برگزاری نخستین جلسه کتابخوانی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

برگزاری دومین جلسه کتابخوانی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

برگزاری چهارمین جلسه کتابخوانی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

برگزاری پنجمین جلسه کتابخوانی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

برگزاری ششمین جلسه کتابخوانی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

برگزاری هفتمین جلسه کتابخوانی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

نشست تخصصی ;مروری انتقادی بر طرح های ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی در شهر تهران برگزار شد

برگزاری هشتمین جلسه کتابخوانی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

برگزاری نخستین کارگاه ارزیابی تاثیرات اجتماعی در شهر کرج توسط مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی

برگزاری دومین کارگاه ارزیابی تاثیرات اجتماعی در شهر کرج توسط مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی (تیرماه ۱۳۹۹)