انتصاب اعضای هیئت تحریریه فصلنامه علمی- تخصصی «ارزیابی تاثیرات اجتماعی»

۱۷ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۷:۰۲ کد : ۱۱۳۱۳ دسته خبر انتشارات
انتصاب اعضای هیئت تحریریه فصلنامه علمی- تخصصی «ارزیابی تاثیرات اجتماعی»

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه با حکم دکتر ایرج فیضی رئیس پژوهشگاه  جناب آقای دکتر محمد فاضلی، جناب آقای دکتر حسین ایمانی جاجرمی، جناب آقای دکتر سلیمان پاک سرشت، جناب آقای دکتر فردین علیخواه، جناب آقای دکتر ایرج قاسمی، جناب آقای محمد جواد چیت ساز، جناب آقای دکتر هادی برغمدی به عنوان عضو هیئت تحریریه  فصلنامه علمی- تخصصی «ارزیابی تاثیرات اجتماعی» منصوب شدند.


( ۱ )

نظر شما :