نظارت

تعداد بازدید:۲۰۴۱

طرح های نظارت شده توسط اعضای مرکز

ردیف

عنوان طرح

کارفرما

سال اجرا

1

ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرهنگی اجتماعی فرهنگی ایجاد معابر مناسب معلولین

شهرداری منطقه­ی7 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1389

3

ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرهنگی ایجاد پایانه شهید بهشتی

شهرداری منطقه­ی7 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1389

4

ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نصب و نگهداری پل پیاده همسطح اتوبوس

شهرداری منطقه­ی4 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1389

5

ارزیابی تاثیرات اجتماعی مکان یابی و تاسیس سرای محله آگاهی

شهرداری منطقه­ی11 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1390

6

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی احداث دیوار حائل در معابر، سطح منطقه 

شهرداری منطقه­ی7 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1391

7

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی تملک، احداث و تجهیز ساختمان های اداری

شهرداری منطقه­ی7 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1391

8

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی نقاشی دیواری و گرافیکی محیطی سطح منطقه

شهرداری منطقه­ی7 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1391

9

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، بزرگراه امام علی

شهرداری منطقه­ی7 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1391

10

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی توسعه و تجهیز سرا ی محله

شهرداری منطقه­ی7 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1391

11

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی پروژه ساماندهی معابر منطقه­19 شهرداری تهران

شهرداری منطقه­ی19 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1391

12

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی پروژه­ی ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی محله­ی مجیدآباد منطقه4 شهرداری تهران

شهرداری منطقه­ی4 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1391

13

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی پروژه ساخت سرای محله­ قاسم­آباد ـ ده­نارمک

شهرداری منطقه­ی4 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1391

14

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی پروژه­ی احداث سوله­ی ورزشی جانبازان و معلولان

شهرداری منطقه­ی8 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1392

15

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی پروژه­ی  بزرگراه امام علی

شهرداری منطقه­ی8 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1392

16

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی پروژه­ی رمپ و دیوارچینی بزرگراه امام علمی

شهرداری منطقه­ی4 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1392

17

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی نورپردازی در سطح منطقه­

شهرداری منطقه­ی4 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1392

18

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی احداث زیر گذر عابر پیاده ابتدای بزرگراه لشکری

شهرداری منطقه­ی5 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1393

19

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی طراحی و ساخت مجموعه ورزشی پیشکسوتان

شهرداری منطقه­ی5 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1393

20

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی رمپ و لوپ بزرگراه امام علی ـ خ ­جانبازان

شهرداری منطقه8­ تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1393

21

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث مجموعه ورزشی نارمک

شهرداری منطقه8­ تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1393

22

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی تونل صیاد شیرازی

سازمان فنی و مهندسی شهر تهران

1394

23

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث ایستگاه حمل و نقل غیرریلی، سطح منطقه

شهرداری منطقه­5 تهران

معاونت اجتماعی و فرهنگی

1394

24

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث بوستان بانوان خورشید منطقه­ 5تهران

شهرداری منطقه­5 تهران

معاونت اجتماعی و فرهنگی

1394

25

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث بوستان آبک

شهرداری منطقه­1 تهران

معاونت اجتماعی و فرهنگی

1394

26

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی شبکه راههای کوی بیمه

شهرداری منطقه­ی5 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1394

27

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی اصلاح شبکه راه های محله باغ فیض

 

شهرداری منطقه­ی5 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1394

28

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی طراحی و اصلاح هندسی معابر سطح منطقه

شهرداری منطقه­ی5 تهران،
معاونت اجتماعی و فرهنگی

1394

29

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث بوستان یاس(جنوبی)

شهرداری منطقه4 تهران

معاونت اجتماعی و فرهنگی

1396

30

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث بوستان بانوان

شهرداری منطقه16 تهران

معاونت اجتماعی و فرهنگی

1396

31

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث و ساماندهی مسیل کن

شهرداری منطقه22 تهران

معاونت اجتماعی و فرهنگی

1396

32

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث ایستگاه­های خط شش متروی تهران

شهرداری منطقه5تهران

معاونت اجتماعی و فرهنگی

1397

33

ارزیابی تاثیرات اجتماعی­و­فرهنگی احداث مجموعه­ورزشی کن

شهرداری منطقه5تهران

معاونت اجتماعی و فرهنگی

1397