فراخوان دریافت مقاله فصلنامه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

۰۸ آبان ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۶ کد : ۳۷۲۹۸ دسته خبر
دفتر مجله علمی تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی برای دریافت مقاله فراخوان صادر کرد.
فراخوان دریافت مقاله فصلنامه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

نشریه علمی تخصصی «ارزیابی تاثیرات اجتماعی» به صاحب امتیازی مرکز ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی در راستای انتشار شماره جدید خود از اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و کارشناسان حوزه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و... دعوت کرده است تا مطالب علمی و پژوهشی خود را با محوریت موضوعی ارزیابی تاثیرات اجتماعی به نشانی سامانه فصلنامه به آدرس http://siamag.ihss.ac.ir ارسال نمایند.


نظر شما :