نشست تخصصی ـ آموزشی ارزیابی تاثیرات اجتماعی در جهاد دانشگاهی واحد کردستان با همکاری مرکز ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی برگزار شد.

۱۹ مهر ۱۴۰۱ | ۰۹:۵۲ کد : ۴۹۳۳۱ دسته خبر تجربه های مرکز
نشست تخصصی ـ آموزشی ارزیابی تاثیرات اجتماعی، با مشارکت جهاد انشگاهی واحد کردستان (مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی) و مرکز ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در قالب دو نشست دو ساعته در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۱۴۰۱.۶.۱۹ و ۱۴۰۱.۶.۲۰ به صورت مجازی برگزار شد.
نشست تخصصی  ـ آموزشی  ارزیابی تاثیرات اجتماعی در جهاد دانشگاهی واحد کردستان با همکاری مرکز ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی برگزار شد.

    حاضران در این نشست پژوهشگران و مدیران جهاد دانشگاهی واحد کردستان بودند و دکتر هادی برغمدی (مدیر مرکز ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی) مطالبی در خصوص چیستی ارزیابی تاثیرات اجتماعی، اهمیت و ضرورت آن، مراحل اجرا و کاربردهای این حوزه مطالعاتی مطالبی را ارائه نمودند. در این نشست همچنین گفتگوهایی پیرامون مسائل و مشکلات موجود برای اجرای این مطالعات و راه­کارهای مواجهه بااین مسائل نیز مطرح و بین حاضران گفتگو شد.


نظر شما :