کارگاه مقدماتی "ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی " در شهرداری تهران برگزار شد

۰۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۵:۴۴ کد : ۴۹۶۳۳ دسته بنر اصلی تجربه های مرکز
کارگاه دو روزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی در روزهای ۱۶ و ۱۷ مهرماه سال ۱۴۰۱ در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد. در این کارگاه که با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی (دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی) شهرداری تهران و مرکز ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و همراهی معاونت آموزشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی به مدت ۱۶ ساعت برگزار شد
کارگاه مقدماتی "ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی " در شهرداری تهران  برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه کارگاه دو روزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی در روزهای 16 و 17 مهرماه سال 1401 در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد. در این کارگاه که با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی (دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی) شهرداری تهران و مرکز ارزیابی تاثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و همراهی معاونت آموزشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی به مدت 16 ساعت برگزار شد، دکتر هادی برغمدی (مدیر مرکز ارزیابی تاثیرات اجتماعی) و دکتر غلامرضا اسکندریان (هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی) حضور داشته و در فضایی مشارکتی (با حضور حدود 20 نفر از دانش آموختگان حوزه علوم انسانی و اجتماعی) به گفتگو در خصوص چیستی ارزیابی تاثیرات اجتماعی، اهمیت آن، مراحل اجرای این مطالعات در شهرداری تهران، تجربه ­های پیشین و بیان نمونه هایی از طرح های اجرا شده در این حوزه، آسیب­ شناسی اتاف در شهرداری تهران و... پرداخته شد.


( ۳ )

نظر شما :