مقالات

تعداد بازدید:۴۰۲۶

مقالات ارائه شده در این بخش از سایت در راستای ترویج مفاهیم مرتبط با حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی و دسترسی آسان به منابع موجود برای پژوهشگران فعال و علاقه مندان به این حوزه و همچنین نشر آزادانه اطلاعات بوده است.

مقالات ارسالی توسط نویسنده/نویسندگان برای مرکز ارسال شده است و مرکز هیچ گونه دخل وتصرفی در متن ارسالی نکرده است. بنابراین صحت و درستی مطالب برعهده ارسال کننده(نویسنده/نویسندگان) مقاله خواهد بود.

    از پژوهشگران و فعالان این حوزه خواهشمند است در صورت تمایل فایل مقالات چاپ شده خود در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی را به نشانی زیر ارسال نموده تا با نام خود این افراد در سایت قرار گیرد.

Sia.ihss.acecr@gmail.com

اﺭﺯﯾﺎﺑﯽ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺭ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ای. سلیمان پاک سرشت

ارزیابی پیامدهای اجتماعی نوسازی بافت فرسوده در محله ی اتابک . سلیمان پاک سرشت و رایحه رضایی

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث مددسراهای شبانه و نقش آنها در زندگی افراد. حسن غنیمتی، فردین منصوری و مژگان حسینی

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی خط پنج بی آر تی. هادی برغمدی و زهرا خستو

ارزیابی تأثیرات اجتماعی وفرهنگی بهسازی معابرشهری جهت تردد معلولین وسالمندان. فردین منصوری، مهدیه فراهانی و احسان خاکساری

ارزیابی تأثیرات اجتماعی وفرهنگی مدیریت پسماند شهری. فردین منصوری

ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی اصلاح هندسی معابر شهری.  علی ایمانی، فردین منصوری و محمدرضا آمویی

ارزیابی تاثیرات اجتماعی تقاطع غیرهمسطح ستاری ـ مخبری. هادی برغمدی و فرید ناهید